Wstrzymanie naboru wniosków i ofert w ramach “mechanizmu zakupowego”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na dzień 04 stycznia 2021r. alokacja dotychczasowa środków na realizację “mechanizmu zakupów interwencyjnych” została wyczerpana. Trwają pracę nad uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na przeznaczenie kolejnej transzy środków na ten cel i po jej uzyskaniu planujemy wznowienie naboru. Informacje o wznowieniu naboru ukażą się na stronie internetowej.