Wizyta studyjna w województwie podkarpackim

W dniach 25-26 kwietnia 2019 „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” zrealizował dwudniową wizytę studyjną w województwie podkarpackim.

Celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej na terenie działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Uczestnicy wizyty odwiedzili dwa podmioty ekonomii społecznej z powodzeniem funkcjonujące na terenie Leżajska: Spółdzielnię Socjalną „Bajkolandja”, która powstała z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Spółdzielnię Socjalną „Dębnianka” w Wierzawicach. Pierwszy z tych podmiotów swoje działania realizuje poprzez usługi opiekuńcze. Profesjonalną opiekę pracownicy zapewniają dzieciom od 12 miesiąca do 3 roku życia. Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej „Dębnianka” jest obsługa cateringowa szkół, a także imprez okolicznościowych. Spółdzielnię tworzy zespół dwunastu osób, które każdego dnia starają się podwyższać jakość świadczonych usług, dostosowując je do świadomego klienta.

W drugim dniu wizyty uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy Im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wszystkie formy świadczonej przez CIS pomocy, od schronisk dla bezdomnych, poprzez jadłodajnię, łaźnię, noclegownię, akcje prowadzone przez wolontariat, kończąc na reintegracji społecznej i zawodowej. Kolejnym podmiotem, który odwiedzili uczestnicy wizyty był Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedstawicielka ZAZ zaprezentowała  różnorodne profile działalności Zakładu Aktywności Zawodowej począwszy od gastronomi, w tym mobilną kawiarenkę, poprzez rękodzieło artystyczne, produkcję ekologicznej podpałki, usługi szkoleniowe dla potrzeb ekonomii społecznej i wiele innych.

Dzięki uczestnictwu w wizycie studyjnej uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej, kulisach powstania i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych oraz dalszych wyzwaniach dla tego typu podmiotów.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamknij Menu