Nowy instrument finansowy dla podmiotów ekonomii społecznej. Informacja dla OWESów.

Szanowni Państwo,

W imieniu Funduszu TISE przesyłam informację o powstaniu pierwszego, ogólnopolskiego funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych. SVC jest innowacyjnym instrumentem, który pozwala sfinansować także te inwestycje i pomysły przedsiębiorców społecznych, które czasem nie mieszczą się w sztywnych ramach procesu pożyczkowego. Daje to możliwość realizacji nawet bardzo ryzykownych, ale społecznie ważnych projektów. Zastosowanie SVC nie wyklucza korzystania z innych instrumentów finansowych – dotacji i pożyczek.

Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy
Zamknij Menu