Innowacyjny samorząd – konkurs dla JST

DO 24 stycznia 2020r. samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia, które – poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań – przyczyniły się m.in. do:
– ulepszenia organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne (w tym spółki komunalne);
– poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego;
– aktywizacji mieszkańców;
– zwiększenia efektywności wydatkowanych środków;
– stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie,
– poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.
Zgłaszane innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia, itp.
Zgłaszane prace konkursowe mogą obejmować także rozwiązania stosowane przez spółki komunalne, których większościowym udziałowcem jest JST, jednak organem zgłaszającym jest samorząd.
Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
1. Gminy wiejskie.
2. Gminy miejsko-wiejskie.
3. Gminy miejskie.
4. Miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców).
5. Powiaty.
Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć przedsięwzięć zrealizowanych w terminie: 1.01.2018 – 31.10.2019r.

Więcej informacji: link