„Warsztaty szczęścia” w WTZ w Ostrowie, 10 maja br.

Współpraca Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej zaowocowała kolejnym zajęciami rozwijającymi kompetencje miękkie podopiecznych oraz budowania samoświadomości.  „Językiem” spotkania był język serca i bezwarunkowej miłości. Uczestnicy wypowiadali swoje zdanie nie tylko żywym słowem ale też rysunkiem, gestem, mimiką. Wykorzystano zestaw możliwości, które daje komunikacja niewerbalna. Uczestnicy dowiedzieli się o sztuce świadomego oddychania,  mocy radykalnego wybaczania jak również uzdrawiającego uczucia wdzięczności.

Aura przyrody, piękne słoneczko i świeża atmosfera, pełnej wiosennych zapachów natury okazała się być ściśle powiązana z tematyką warsztatów przeprowadzonych 10 maja 2023 r. przez specjalistę ds. reintegracji Zofię Nikodem- Pyrek.

Każdy człowiek jest inny, a jednocześnie pięknie niepowtarzalny. We Wszechświecie nie istnieją przypadki, a wszystko jest ze sobą połączone, ma jakąś przyczynę i skutek. Budowanie samoświadomości jest nieodzownym elementem, by być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem oraz, by dokonywać właściwych wyborów w życiu. Tylko jak to zrobić? Niesamowitym jest to, że Wszechświatem rządzą piękne, duchowe zasady i prawa. Najważniejszym z nich jest prawo naturalne, niezbywalne i nadane każdej istocie od Stwórcy już w chwili narodzin, prawo do godnego życia oraz prawo wolnej woli. Podczas zajęć doszliśmy do wniosku,  że ważnym jest, by nie porównywać się z innymi, bo możemy wpaść w pychę lub obniżyć poczucie własnej wartości.

Kolejną piękną sugestią jest  pielęgnowanie w sobie uczucia wdzięczności, również za dar życia i nawet najmniejsze rzeczy, które posiadamy lub nam się przytrafiają. Niezwykle ważne jest wybaczanie i zachowywanie pokory wobec otaczającego świata.  Tak naprawdę człowiek może wszystko wybaczyć drugiemu człowiekowi, a dzięki temu poczuć się wolnym

i szczęśliwym i doznać uwalniającej mocy aktu wybaczania i miłości bezwarunkowej do wszystkich istot żywych. W stanie wdzięczności wywoływane są w naszych organizmach procesy, które naprawiają i zmieniają nasze ciało i umysł.  Istnieje bardzo wiele przypadków uzdrowień,  nawet z przewlekłych chorób. Świat duchowy jest nieskończony i niezmierzony, a miłość naszego Stwórcy bezwarunkowa. Świat i życie na naszej pięknej Planecie są naprawdę pełne cudów.

Warsztaty zostały  uatrakcyjnione piosenką Sanah z niesamowitym tekstem naszej poetki, noblistki Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”. Mogliśmy więc i śpiewać i zatańczyć 🙂

grupa uczestników warsztatów tańczy z uniesionymi rękamirysunki uczestników warsztatów szczęścia "za co jestem wdzięczny, wdzięczna?"Zofia Nikodem- Pyrek