Zmiany w zasadach uzyskiwania i przedłużania statusu przedsiębiorstwa społecznego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej zmianie ulegają zasady ubiegania się o status przedsiębiorstwa społecznego. Statusy nadane przez OWES utrzymują nadal ważność. W przypadku upłynięcia terminu ważności statusu należy ubiegać się o przedłużenie według zasad ustalonych w ustawie ( tj. w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę). W przypadku przedsiębiorstw społecznych , które otrzymały dotacje na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy od ŚOWES i zobowiązane są do utrzymania statusu PS przynajmniej przez wymagany okres trwałości (tj. minimum 6 miesięcy od zakończenia wsparcia) można przedłużyć status PS na dotychczasowych zasadach. W takim przypadku prosimy o kontakt z Doradcami ŚOWES.

Link do ustawy: LINK

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwo Doradcy OWES: LINK