Spotkanie warsztatowe: „Finansowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza na jedenaste spotkanie warsztatowe w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 6 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 14.45 w Jędrzejowie (sala na parterze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9). Temat spotkania to: „Finansowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES)”.

Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego – doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Warsztaty skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Warsztaty realizowane są jako bezpłatny cykl 12 jednodniowych systematycznych spotkań, których celem jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają m.in. prawne aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwości wsparcia i wzajemnej współpracy, powoływania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie do dnia 5 lutego 2019 r. wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:
• karta zgłoszenia udziału
• formularz zgłoszeniowy dla podmiotów lub formularz zgłoszeniowy dla
osób fizycznych
• formularz oddelegowania osoby z podmiotu

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów, które mają Państwo w załączniku. Jeśli ktoś jest już uczestnikiem projektu ŚOWES, wypełnia tylko kartę zgłoszeniową.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: lp.se1561607799wos@w1561607799ojezr1561607799dej1561607799 albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: lp.se1561607799wos@w1561607799ojezr1561607799dej1561607799

Pliki do pobrania

Zamknij Menu
Facebook