Południowe Forum Ekonomii Społecznej (spotkanie warsztatowe nr I) Jędrzejów, 9 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w I spotkaniu warsztatowym Południowego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w Jędrzejowie, dnia 9 grudnia 2019 r. od godz. 8.00

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza na spotkanie warsztatowe w ramach Południowego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 8.00 – 13.15 w Jędrzejowie (sala na parterze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9). Temat spotkania to: Partnerstwo na rzecz rozwoju  i ożywienia społeczno – gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy  w gminie, powiecie.

Zajęcia poprowadzi pani Jadwiga Olszowska-Urban: Master – trener,  coach, doradca szkolny i zawodowy,  specjalista public relations, nauczyciel mianowany j. polskiego, ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy  i komunikacji społecznej.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby i podmioty z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie do dnia 6 grudnia 2019 r. wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:
• karta zgłoszenia udziału
• formularz zgłoszeniowy dla podmiotów lub formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Jeśli ktoś jest już uczestnikiem projektu ŚOWES, wypełnia tylko kartę zgłoszeniową. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: . Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 343 00 38 lub na adres: .

Pliki do pobrania: