Regionalne Forum Ekonomii Społecznej – spotkanie w Jędrzejowie

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w szóstym spotkaniu warsztatowym w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 20 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 13.45 w Jędrzejowie (Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9).

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Warsztaty realizowane są jako bezpłatny cykl 12 jednodniowych systematycznych spotkań, których celem jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają m.in. prawne aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwości wsparcia i wzajemnej współpracy, powoływania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego – doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie do dnia 16 marca 2018 r. wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych do pobrania poniżej.

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: lp.se1548203891wos@w1548203891ojezr1548203891dej1548203891 albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: lp.se1548203891wos@w1548203891ojezr1548203891dej1548203891

Pliki do pobrania

Kamila Piotrowicz

Opiekun Inkubatora (Busko-Zdrój)
Close Menu
Facebook