ZESPÓŁ ŚOWES

Nasz stały zespół tworzą  specjaliści o wysokim wykształceniu i dużej wiedzy praktycznej. Dodatkowo wspierają nas eksperci zewnętrzni. Nasze możliwości stale dopasowujemy do potrzeb naszych odbiorców. Nawiązujemy również kontakty z przedstawicielami samorządu terytorialnego, biznesu, organizacjami które wspierają nas w naszych działaniach. Staramy się stale podnosić wiedzę i kompetencje naszego zespołu, aby zapewniać jak najwięcej korzyści dla współpracujących z nami osób, społeczności i przedsiębiorstw.

Nad całością prac Świętokrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej czuwa Dyrektor Naczelny Caritas Ks. Stanisław Słowik

Obecnie Kadra ŚOWES składa się z następujących osób:


Kluczowi Doradcy Ogólni:

Powiaty jędrzejowski i włoszczowski: Agnieszka GiemzaMonika Trela , Małgorzata Bugaj , Katarzyna Standerska

Powiaty staszowski, opatowski, sandomierski: Marcin Marzec, Jolanta Stanecka

Powiaty kazimierski, buski, pińczowski: Szczepan Bogucki , Katarzyna Kozłowska

Doradcy Biznesowi

Powiaty jędrzejowski i włoszczowski: Marek Giemza 

Powiaty kazimierski, buski, pińczowski: Dariusz Szczepaniak

Powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski: Rafał Maciak

Animatorzy

Powiaty jędrzejowski i włoszczowskiKarolina Jarosz

Powiaty opatowski, sandomierski i staszowski: Ryszard Nosowicz

Powiaty kazimierski, buski i pińczowski: Gabriela Kłap

Specjalista ds. reintegracji

Zofia Nikodem Pyrek

Specjalista ds. zamówień publicznych

Monika Strus Bilska

Koordynacja projektu w FARR

Agnieszka Dygas

Standardowe godziny pracy Doradców ŚOWES:
w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00

Istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę, w tym celu prosimy o kontakt bezpośredni z wybranym doradcą.

Zapraszamy!