Zapraszamy na VIII Regionalne Forum Ekonomii Społecznej w Jędrzejowie

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne VIII warsztaty z radcą prawnym, realizowane w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które odbędą się 5 września 2018 r. w godz. 10.00 – 13.45 w Jędrzejowie (Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9). W ramach warsztatów przygotowaliśmy dla Państwa tematykę z zakresu spółdzielni socjalnych osób fizycznych.

Zachęcamy do poszerzania horyzontów w dziedzinie ekonomii społecznej 🙂

Kto może wziąć udział? – Osoby z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego związane z podmiotami ekonomii społecznej, pracujące w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w sektorze prywatnym oraz osoby pełnoletnie zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej – czyli każdy żądny wiedzy z subregionu południowego województwa świętokrzyskiego 🙂

Warsztaty realizowane są jako bezpłatny cykl 12 jednodniowych systematycznych spotkań, których celem jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają m.in. prawne aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwości wsparcia i wzajemnej współpracy, powoływania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego – doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie do dnia 4 września 2018 r. wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych dostępnych poniżej.

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres:

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy