Zaproszenie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 5-7 czerwca 2020 r. Jest to akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku prezentują społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia swojego wizerunku poprzez udział w tak dużej akcji. Dlatego też liczymy na Państwa zaangażowanie przy kolejnej edycji.

W ramach DOFE 2020 organizator planuje ponadto przygotować album, który będzie miał charakter wizerunkowy, promocyjny (ukaże się po wydarzeniu). Uzupełnieniem papierowej publikacji będą filmy promocyjne o długości ok. 1 minuty pokazujące każdy z opisanych projektów (łącznie co najmniej 48 filmów).

Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu. Do udziału w Państwa wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w ogólnopolskich i regionalnych mediach oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały promocyjne. Akcja posiada swoje logo oraz szablony materiałów promocyjnych, które są do pobrania na stronie akcji.

Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.

Zachęcamy do dołączenia do Dni Otwartych. Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2020.

Regulamin akcji jest dostępny na stronie: www.dniotwarte.eu/regulamin.

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy