ŚOWES zaprasza do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej, w dniach 26 – 27 września 2018 r.

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2018 r. w województwie śląskim.

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej. W programie wizyty przewidujemy spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej z Częstochowy i Katowic.

Do udziału w wizycie zapraszamy osoby związane z podmiotami ekonomii społecznej, pracujące w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w sektorze prywatnym oraz osoby pełnoletnie zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. Uczestnikami wizyty mogą być osoby z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy bezpłatny transport, nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Liczba miejsc jest ograniczona.

W załączeniu do pobrania przekazujemy szczegółowy program wizyty, kartę zgłoszenia udziału oraz formularze zgłoszeniowe dla podmiotów i osób fizycznych.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w wizycie o przesłanie lub złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych do dnia 21 września 2018 r.

Uwaga! Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest złożenie kompletu dokumentów.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: lp.se1567506267wos@w1567506267ojezr1567506267dej1567506267 albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów.
Prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia 21 września 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: lp.se1567506267wos@w1567506267ojezr1567506267dej1567506267

Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy
Zamknij Menu