Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na Nabór nr 08

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na Nabór nr 08 na dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Wyniki znajdują się w zakładce DOTACJE aktualne nabory.

Gratulujemy zaliczenia pierwszego etapu oceny.

Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna. O jej wynikach poinformujemy niezwłocznie po jej zakończeniu.