Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów 

[średnia punktacji z oceny kryteriów dostępu + średnia ocena za kryteria premiujące]:

NABÓR 1:

Fundacja Zagaje (p. Agnieszka Gryś): 85,5 pkt + 10 pkt

Stowarzyszenie Bartosz, Ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów: 96 pkt + 7,5 pkt

FUOCO Sp z o.o. ul. Sienkiewicza 19, 27-500 Opatów: 78,5 pkt + 10 pkt

PATBOX Sp. z o.o. Mieszka I 4 / 31, 28-300 Jędrzejów: 79 pkt + 10 pkt