Wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków na grant rozwojowy

Szanowni Państwo,

Przychylając się do próśb Wnioskodawców informujemy, że termin nabór wniosków na granty rozwojowe ulega wydłużeniu do dnia 11 maja br. (ogłoszenie LINK)

Jednocześnie informujemy Wnioskodawców, którzy złożyli już wnioski, a chcą dokonać poprawek lub uzupełnień, że istnieje możliwość wycofania wniosku i złożenia ponownego w ww. terminie.