Tylko od nas zależy…

  • Post category:Aktualności

🤔 Co się dzieje? Przecież Zło – Dobrem się zwycięża!
Narzekanie, pesymizm, hejt… Może to nie jest czas wielkiej radości, ale to my z niego robimy TRUDNE CZASY.
Wspierajmy służby medyczne, módlmy się za chorych i zmarłych, pilnujmy zasad. Żyjmy.

Pokój, spokój i odpowiedzialność. Pomóżmy uratować świat! 🌍
👉 UDOSTĘPNIAMY i zarażamy dobrem! 🤓
#stoppandemii #ufajmy #NieJesteśSam