Trzydniowa wizyta studyjna w województwie wielkopolskim w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

W dniach od 7 do 9 sierpnia 2019 roku członkowie Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej powołanego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej w województwie wielkopolskim.

Celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej.

Uczestnicy wizyty w pierwszym dniu wyjazdu odwiedzili Spółdzielnie Socjalną „Ale Smacznie” w Dąbiu, która powstała z myślą wzbogacenia rynku usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz instytucji jak i klientów indywidualnych z terenów gminy Dąbie i okolic. Spółdzielnia swoją działalnością wspiera głównie program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w najbliższej okolicy.

W drugim dniu wizyty uczestnicy udali się do Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy stowarzyszeniu Etap w Poznaniu, które zajmuje się aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej było Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, również w Poznaniu, która powstała w 1989 roku. Podstawą pracy Barki jest budowa kultury solidarnych, opartych na pomocy wzajemnej, relacji międzyludzkich i społecznych. Podczas 30 lat działalności Barki wypracowany został komplementarny system pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym.

Ostatnim punktem drugiego dnia wizyty, który odwiedzili uczestnicy było Stowarzyszenie na Tak. Stowarzyszenie od 29 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia. 

W trzecim dniu wizyty członkowie Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej odwiedzili Spółdzielnię Socjalną „Dobry Adres” w Słupcy, która we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy, współtworzy zespół realizujący zadania mające na celu tworzenie i promocję tego rodzaju placówek. Za najważniejszy cel jednak stawiają sobie satysfakcję klienta, która wynika z ciągłego rozwoju pracowników. Końcowym punktem wizyty był Inkubator przedsiębiorczości oraz mieszkania chronione prowadzone przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, które pozyskało środki na działania związane z tworzeniem i rozwojem inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Dzięki uczestnictwu w wizycie studyjnej uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej, kulisach powstania i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych oraz dalszych wyzwaniach tego typu podmiotów.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.