Rozpoczęły się konsultacje projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku”

Szanowni Państwo,

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informujemy, iż Uchwałą Nr 6784/23 z dnia 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku i skierował go do konsultacji.

Projekt RPRES podlega konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  Szczegółowe informacje oraz dokumentyna temat konsultacji znajdą Państwo na stronie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”: www.es.umws.pl.

Uwagi i wnioski do projektu RPRES można składać w terminie do 30 kwietnia 2023r.:

  1. na adres e-mail: ,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

lub osobiście w siedzibie kancelarii urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30).

z dopiskiem „Konsultacje Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku”.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 41 395-19-37, 395-11-40 lub 395-15-95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, do przesłania uwag i opinii dotyczących konsultowanego projektu dokumentu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku”.