Granty na współpracę międzynarodową: „Program RITA – Przemiany w regionie”.

Program RITA – Przemiany w regionie to program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych grantobiorców.

Program dotyczy obecnie następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. Dofinansowanie mogą otrzymać partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z wymienionych krajów.

Program wspiera działania na rzecz:

 • wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej,
 • przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie,
 • kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne;
 • edukacja i wychowanie;
 • rozwój przedsiębiorczości;
 • dziedzictwo kulturowe;
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

W ramach programu realizowane są działania szkoleniowe:

 • przedstawiciele polskich NGO mogą uczestniczyć w warsztatach kompetencyjnych, w tym kursach trenerskich i szkoleniach przygotowujących do planowania projektu i realizacji projektów międzynarodowych,
 • przedstawiciele NGO z krajów objętych programem mogą uczestniczyć w warsztatach i kursach e-learningowych,
 • nauczyciele mogą uczestniczyć w warsztatach przygotowujących do międzynarodowej wymiany szkolnej i współpracy szkół z Polski i z Europy Wschodniej (głównie z Ukrainy) – tzw. „swatka szkolna”,
 • nauczyciele z Europy Wschodniej mogą uczestniczyć w kursach e-learningowych dotyczących różnorodnej tematyki przydatnej w ich pracy.

 

Więcej o aktualnych naborach, terminach i miejscach prowadzenia szkoleń na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca