FWW: bezpłatny warsztat ”Komunikacja w społeczności lokalnej”

Autor/źródło: fot. sxc.hu/ilco

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór na bezpłatny warsztat „Komunikacja w społeczności lokalnej”, skierowany do przedstawicieli grup i organizacji pozarządowych, działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Zajęcia odbędą się w dniach: 21-24 listopada 2019 r. w Łowiczu.

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI ogłasza kolejny nabór na bezpłatny warsztat „Komunikacja w społeczności lokalnej”, którego celem jest przygotowanie uczestników (przedstawicieli grup i organizacji pozarządowych, działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców) do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Podczas warsztatu, jego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach, budować trwały kontakt, oparty na wiarygodnym przekazie/komunikacie. Na warsztacie nie uczymy technik a tworzenia przekazu opartego na wzajemnym szacunku i szczerości.

Zapraszamy!

Więcej informacji organizacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Fundacji Wspomagania Wsi http://fundacjawspomaganiawsi.pl/komunikacja-w-spolecznosci-lokalnej/

Polecamy też inne nasze warsztaty: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”; „Projekt. I co dalej?” oraz „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” na temat których więcej informacji znajdą Państwo na:

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-szkoleniowe/

i

www.witrynawiejska.pl

Zapraszamy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi
Ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
e-mail:
tel: (+22) 636 25-70 do 75

 

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy