Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: buski, pińczowski, kazimierski)

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej na terenie następujących trzech powiatów: buski, pińczowski i kazimierski. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Kieleckiej (lider projektu Świętokrzyski Ośrodek Wspierania … Czytaj dalej Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: buski, pińczowski, kazimierski)