Uwaga! Ważna informacja dla PES/PS ws. cen ciepła w 2023r.

Ważna informacja dla podmiotów ekonomii społecznej: Weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, która gwarantuje, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen nie może przekroczyć 40% ceny obowiązującej 30 września 2022. Podmioty ekonomii społecznej jako odbiorcy wrażliwi powinni złożyć oświadczenie u swojego dostawcy ciepła – w terminie do 8 marca br.