I nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Szanowni Państwo,

Informujemy o I naborze wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025:

W ramach Programu wspierane finansowo będą następujące zadania w ramach działań, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:
– rozwój ekonomii społecznej,
– wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,
– reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,
– nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
– realizacja usług społecznych.
Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:
– Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
– Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
– Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 123.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków KPO.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w LINKU