IV Wizyta studyjna z ŚOWES

W dniach 26-27 września 2018 beneficjenci projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” wzięli udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Częstochowie i Katowicach.

Celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej.

Uczestnicy wizyty odwiedzili dwa podmioty ekonomii społecznej z powodzeniem funkcjonujące na terenie Częstochowy: Spółdzielnię Socjalną “Jasne, że Manufaktura”, która powstała z inicjatywy Gminy Miasta Częstochowa i Fundacji Integracji Społecznej Feniks oraz Spółdzielnię Socjalną “Jasne, że Alternatywa 21”. Pierwszy z tych podmiotów swoje działania realizuje w branży krawieckiej, a specjalizuje się w szyciu produkcji własnej, realizacji pracy nakładczej dla firm oraz różnego rodzaju usługach krawieckich. Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej “Jasne, że Alternatywa 21” jest prowadzenie klubokawiarni „Alternatywa 21”. Klubokawiarnia oferuje różnego rodzaju posiłki, świadczy również usługi cateringowe zewnętrzne.

W drugim dniu wizyty podczas spaceru edukacyjnego po osiedlu Nikiszowiec w Katowicach omówiono pozytywne zmiany społeczne i przedstawiono sens kompleksowej rewitalizacji tego osiedla. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie przemiany zachodzą w Katowicach w obszarze ekonomii społecznej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST i Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych przedstawili natomiast obszerną prezentację na temat ważnej roli współpracy partnerskiej w rozwoju lokalnym.

Dzięki uczestnictwu w wizycie studyjnej uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej, kulisach powstania i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych oraz dalszych wyzwaniach tego typu podmiotów.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Michalska

Animator, Opiekun inkubatora (Jędrzejów)
Zamknij Menu