II Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej za nami!

W dniu 16 czerwca 2018 roku w Hotelu Basztowym w Sandomierzu odbył się Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej zorganizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. Kiermasz został zorganizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, jako wydarzenie towarzyszące IV Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu.

Partnerem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W programie konferencji znalazły się prelekcje na temat: Ekonomia Społeczna szansą dla rozwoju gmin i powiatów, Fabryka zmiany – Nikiszowiec  jako przykład dobrych praktyk w ekonomii społecznej oraz Srebrna gospodarka pt. „ Innowacyjne wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej”. Ponadto uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się jakie są możliwości dofinansowania projektów w ramach konkursów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” i Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”. Na zakończenie odbyła się debata radiowa pt. „Aktywna społeczność lokalna i liderzy – razem dla ekonomii społecznej”.

W kiermaszu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i biznesu, lokalni liderzy, grupy nieformalne i indywidualne osoby.

Podmioty ekonomii społecznej, samorządy oraz inne instytucje zaprezentowały swoje działania i usługi na stoiskach wystawienniczych mieszczących się na sandomierskim Rynku.

Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym gościom oraz wystawcom.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.