Biuletyn OWES (5)

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Biuletyn OWES nr 5 – publikację Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Biuletyn OWES nr 5