Poprawka w “ustawie covidowej” dot. CIS, ZAZ

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Sejm 21 stycznia br. przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej oraz centra integracji społecznej (zmiany dot. art. 15a i 15c).

Więcej informacji: link