OGŁOSZENIA, ZAPYTANIA

Ogłoszenia aktualne

Poszukujemy 2 osób na stanowisko Animatora Lokalnego, Animatorki Lokalnej OWES na teren powiatów: buski, kazimierski.
Nabór trwa do dnia 10.02.2021r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne

Zaproszenie do składania ofert cenowych nr RR/3/2020 na świadczenie usługi Eksperta ds. Oceny Biznesplanów w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Zapytanie RR/3/2020
Załączniki:
RR/3/2020 Zal 01
RR/3/2020 zal 02
RR/3/2020 zal 03
RR/3/2020 zal 04
RR/3/2020 zal 05

WYNIKI