Karta
Wolontariusza

Korpus solidarności – Pogram Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 to pierwszy w historii Polski rządowy program, który promuje wolontariat stały i zachęca do systematycznych działań obywatelskich. Korpus Solidarności zarządzany jest przez Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju. Aby docenić zaangażowanie wolontariuszy przygotowano specjalny program: KARTĘ WOLONTARIUSZA, która swoją konstrukcją przypomina Kartę Dużej Rodziny. Do jego współtworzenia jest zapraszane szerokie grono partnerów z instytucji publicznych oraz sektora prywatnego, w tym również  podmioty ekonomii społecznej, dla których misja społeczna jest tak ważnym elementem działalności. Podmioty ekonomii społecznej mają możliwość dołączenia do grona partnerów Karty Wolontariusza poprzez udzielenie wolontariuszem Korpusu Solidarności zniżek na swoje usługi i produkty. Katalog specjalnych uprawnień dla posiadaczy karty wolontariusza jest nieograniczony i zależy wyłącznie z możliwości partnera. Partnerzy, którzy przystąpią do programu otrzymają tytuł “Partnera Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności” a wraz z nim możliwość posługiwania się znakiem “Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności“. Przystąpienie do programu to również korzyści dla partnerów: 

– prezentacja logo partnera na stronie korpusu solidarności oraz narodowego instytutu wolności;

– informacja o partnerstwie na stronie Korpusu Solidarności i w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Wolności

– budowanie relacji z liczącą w docelowo blisko 40 tysięcy osób społecznością wolontariuszy Korpusu Solidarności.

Bieżące informacje o działalności Korpusu Solidarności, zaangażowaniu wolontariuszy w działania społeczne na stronie www.korpussolidarnosci.gov.pl

Karta Wolontariusza Broszura informacyjna