ZAPYTANIA OFERTOWE

Opublikowano: 2020.01.07

Ogłoszenia o naborze

Fundacja Centrum Europy Lokalnej ogłasza Nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej na terenie następujących dwóch powiatów: jędrzejowski i włoszczowski.

Termin składania dokumentów tylko w wersji papierowej:  30.01.2020  do godz. 11.00

Miejsce składania dokumentów: Siedziba Organizatora – Partnera Projektu
-Fundacja Centrum Europy Lokalnej ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce
lub
– oddział terenowy Jana Pawła II 2, 28-300 Jędrzejów    

Kontakt:  Kluczowy Doradca Klienta,   tel. 888-466-317    mail:  

Pliki do pobrania: