ZAPYTANIA OFERTOWE

Ogłoszenia aktualne

Obecnie brak ogłoszeń

Ogłoszenia archiwalne

Zaproszenie do składania ofert cenowych nr RR/3/2020 na świadczenie usługi Eksperta ds. Oceny Biznesplanów w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Zapytanie RR/3/2020

Załączniki:

RR/3/2020 Zal 01

RR/3/2020 zal 02

RR/3/2020 zal 03

RR/3/2020 zal 04

RR/3/2020 zal 05

WYNIKI