PUBLIKACJE

F. Kołodziejski - Bliżej Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ekonomia społeczna. BROSZURA INFORMACYJNA - ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Poradnik. Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Marcin Juszczyk, Cezary Miżejewski, Małgorzata Ołdak

Spółdzielnia Socjalna Krok Po Kroku

Podręcznik pisany przez praktyków pod redakcją Janusza Sulczewskiego

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014.

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014.