O ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonuje jako konsorcjum powołane przez:

  • Caritas Diecezji Kieleckiej (lider);
  • Fundację Centrum Europy Lokalnej (partner);
  • Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (partner);

ŚOWES prowadzi usługi w zakresie:

  • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
  • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
  • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
  • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
  • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion południowy powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski, sandomierski, opatowski, staszowski.