O ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonuje jako konsorcjum powołane przez:

  • Caritas Diecezji Kieleckiej (lider);
  • Fundację Centrum Europy Lokalnej (partner);
  • Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (partner);

ŚOWES prowadzi usługi w zakresie:

  • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
  • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
  • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
  • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
  • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion południowy powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski, sandomierski, opatowski, staszowski.

Kliknij na wybrany powiat by zobaczyć, które biuro go obsługuje.

ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ŚOWES
POWIAT WŁOSZCZOWSKI POWIAT JĘDRZEJOWSKI POWIAT PIŃCZOWSKI POWIAT KAZIMIERSKI POWIAT BUSKI POWIAT STASZOWSKI POWIAT SANDOMIERSKI POWIAT OPATOWSKI

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT PIŃCZOWSKI

Busko Zdrój

ul. Lipowa 1

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT KAZIMIERSKI

Busko Zdrój

ul. Lipowa 1

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT BUSKI

Busko Zdrój

ul. Lipowa 1

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT STASZOWSKI

Staszów

ul. Parkowa 10

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT SANDOMIERSKI

Staszów

ul. Parkowa 10

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT OPATOWSKI

Staszów

ul. Parkowa 10

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

Zamknij Menu