MEDIA

Galerie zdjęć

Audycje Radiowe

Debata pt.: „Gospodarstwa opiekuńcze jako odpowiedź na problemy społeczne obszarów wiejskich” ,
Kazimierza Wielka, 07.12.2018r.

Reportaż radiowy z wizyty studyjnej Częstochowa-Katowice 26-27.09.2018r.

Debata pt.: „Aktywna społeczność lokalna i liderzy – razem dla ekonomii społecznej”, Sandomierz, 16.06.2018 r.

Reportaż radiowy nt. ES z wizyty studyjnej w Częstochowie (23-24.05.2018 r.)

Reportaż radiowy z wizyty studyjnej w woj. łódzkim w dniach 23-24.10.2017 r. zrealizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES)”

Debata pt. “Wartości i korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej”, Jędrzejów, 27.09.2017 r.

Reportaż radiowy z wizyty studyjnej w woj. małopolskim w dniach 7-8 sierpnia 2017 r. zrealizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES)”

Debata publiczna pn. “Ekonomia społeczna – szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (02.03.2017 r.).

Debata publiczna pn. “Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego” (25.11.2016 r.).