INKUBATORY ŚOWES

W ramach ŚOWES funkcjonują 2 inkubatory:

Główne Biuro Terenowe Jędrzejów, ul. dr Jana Karczewskiego 9, 28-300 Jędrzejów

Biuro Terenowe w Sandomierzu, Pl. Ks.Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz

Klienci mają dostęp do stanowisk komputerowych i sprzętu multimedialnego oraz zamykanych szaf do przechowywania dokumentów.

 W pomieszczeniach inkubatora ŚOWES świadczy m.in. usługi doradcze, mentoringowe, spotkania i szkolenia dla klientów. w

Inkubator
Sala Szkoleniowa