Od wejścia w życie Ustawy o ekonomii społecznej (październik 2022r.) uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o jego nadanie.Status Przedsiębiorstwa Społecznego, nadany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej utrzymuje ważność do wskazanego dnia obowiązywania. Aby utrzymać nieprzerwanie status PS należy odpowiednio wcześniej rozpocząć działania w celu weryfikacji statusu zgodnie z ww. Ustawą. Więcej informacji udzielają Doradcy OWES.