ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/7/2018 z dnia 05.07.2018 r.

dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/ 5/2018 z dnia 22.03.2018 r. w trybie rozeznania rynku

dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu podczas szkoleń w zakresie ES w związku z realizacją projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/4/2018 z dnia 13.03.2018 r. w trybie rozeznania rynku

dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu podczas szkolenia w zakresie ES w związku z realizacją projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/3/2018 z dnia 09.03.2018 r.

dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/4/2018 z dnia 15.02.2018 r.

dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/2/2018 z dnia 02.01.2018 r.

w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu podczas szkoleń w zakresie ES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/1/2018 z dnia 02.01.2018 r.

w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu podczas szkoleń w zakresie ES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/10/2017 z dnia 13.10.2017 r.

dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/9/2017 z dnia 13.10.2017 r.

dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/5/2017 z dnia 09/05/2017 r.

na świadczenie usług szkoleniowych dotyczy realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/2/2016 z dnia 26.09.2016 r.

dotyczy realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamknij Menu
Facebook