Spotkanie w Sobkowie

W ubiegły wtorek mieliśmy przyjemność spotkać się z mieszkańcami gminy Sobków. W spotkaniu animacyjno-inkubacyjnym udział wzięli przedstawiciele władz, radni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W trakcie spotkania omówiliśmy potrzeby lokalnego środowiska, padły ciekawe pomysły dot. niszowych obszarów, w których ekonomia społeczna mogła by się świetnie odnaleźć. Uczestnicy spotkania brali czynny udział w dyskusji i korzystając z obecności doradcy zadawali liczne pytania. Czekamy niecierpliwie na przemyślenia mieszkańców i już planujemy kolejne spotkanie w Sobkowie.

Kamila Piotrowicz

Opiekun Inkubatora (Busko-Zdrój)
Close Menu
Facebook