ŚOWES organizuje warsztaty z radcą prawnym

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza na dziesiąte  spotkanie warsztatowe w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 11 grudnia  2018 r. w godz. 10.00 – 14.45 w Jędrzejowie (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83). Temat spotkania to: „Organizacje pozarządowe jako rzetelni pracodawcy”. Podczas ostatniego w 2018 roku spotkania odbędzie się również zatwierdzenie statutu i wybór Zarządu Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej.

Jako załącznik dostępny jest program spotkania.

Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego – doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Warsztaty skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Warsztaty realizowane są jako bezpłatny cykl 12 jednodniowych systematycznych spotkań, których celem jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają m.in. prawne aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwości wsparcia i wzajemnej współpracy, powoływania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie do dnia 10 grudnia 2018 r. wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:

  • karta zgłoszenia udziału
  • formularz zgłoszeniowy dla podmiotów lub formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych
  • formularz oddelegowania osoby z podmiotu

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów, które mają Państwo w załączniku. Jeśli ktoś jest już uczestnikiem projektu ŚOWES, wypełnia tylko kartę zgłoszeniową.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: lp.se1563257303wos@w1563257303ojezr1563257303dej1563257303 albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: lp.se1563257303wos@w1563257303ojezr1563257303dej1563257303

Pliki do pobrania

Anna Michalska

Animator, Opiekun inkubatora (Jędrzejów)
Zamknij Menu
Facebook