Ogłoszenie o terminie IV naboru Biznesplanów

Ogłoszenie o terminie IV naboru Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w PES, w tym w PS

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna IV nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie nowych stanowisk pracy we wcześniej istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Planowana liczba miejsc pracy do utworzenia:
około 32 miejsca pracy w wcześniej istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Termin naboru upływa w momencie wyczerpania alokacji na dotacje lub upłynięcia czasu trwania projektu, nie dłużej niż do 31.08.2019r.

Poniżej załączamy Regulamin oraz niezbędne załączniki.

Tylko tyle dzieli Was od otrzymania dotacji. To czas, aby aktywnie rozwijać Ekonomię Społeczną.

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy
Close Menu
Facebook