O ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonuje jako konsorcjum powołane przez:

  • Caritas Diecezji Kieleckiej (lider);
  • Fundację Centrum Europy Lokalnej (partner);
  • Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (partner);

ŚOWES prowadzi usługi w zakresie:

  • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
  • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
  • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
  • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
  • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion południowy powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski, sandomierski, opatowski, staszowski.

Kliknij na wybrany powiat by zobaczyć, które biuro go obsługuje.

ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT PIŃCZOWSKI

Busko Zdrój

ul. Lipowa 1

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT KAZIMIERSKI

Busko Zdrój

ul. Lipowa 1

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT BUSKI

Busko Zdrój

ul. Lipowa 1

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT STASZOWSKI

Staszów

ul. Parkowa 10

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT SANDOMIERSKI

Staszów

ul. Parkowa 10

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

POWIAT OPATOWSKI

Staszów

ul. Parkowa 10

Listę osób do kontaktu dla danego biura:

Kliknij Tutaj

Close Menu
Facebook