Kontakt

BIURA ŚOWES

Adresy biur realizacji projektu i inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

Biuro Główne ŚOWES:


Busko-Zdrój

ul. Lipowa 1,
tel. 41 378 70 09

e-mail: lp.se1534338635wos@o1534338635ksub1534338635

Biuro Terenowe ŚOWES:


Staszów

ul. Parkowa 10
tel. 41 230 23 20

e-mail: lp.se1534338635wos@w1534338635ozsat1534338635s1534338635


Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324
tel. 41 230 00 09

e-mail: lp.se1534338635wos@w1534338635ojezr1534338635dej1534338635

Kontakt z animatorami i doradcami wg. Obszarów

Obszar na którym działa biuro to powiaty: pińczowski, kazimierski oraz buski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kozłowska Katarzyna
  • Szczepaniak Dariusz

Busko-Zdrój: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 378 70 09.

Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klienta tel.: 784 598 315e-mail: lp.se1534338635wos@k1534338635ainap1534338635ezczs1534338635.d1534338635
Katarzyna Kozłowska – kluczowy konsultant klientatel.: 784 501 271e-mail: lp.se1534338635wos@a1534338635kswol1534338635zok.k1534338635
Katarzyna Kozłowska – Kierownik ŚOWEStel.: 41 720 23 16e-mail: lp.se1534338635wos@a1534338635kswol1534338635zok.k1534338635
Ks. Stanisław Słowik – koordynator projektuTel. 41 344 52 82e-mail: lp.sa1534338635tirac1534338635@ecle1534338635ik1534338635
Kamila Piotrowicz – opiekun inkubatoratel.: 888 176 202e-mail: lp.se1534338635wos@z1534338635ciwor1534338635toip.1534338635k1534338635
Wioleta Nieznalska – opiekun inkubatoraTel. 883 316 553e-mail: lp.se1534338635wos@o1534338635ksub1534338635
Krzysztof Polewski – opiekun inkubatoraTel. 784 580 513e-mail: lp.se1534338635wos@o1534338635ksub1534338635
Iwona Stępień – specjalista ds. rozliczeń finansowychtel.: 41 344 52 82 w. 230e-mail: lp.se1534338635wos@s1534338635atira1534338635c.ain1534338635ezcil1534338635zor1534338635

Obszar na którym działa biuro to powiaty: staszowski, opatowski oraz sandomierski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Bogucki Szczepan
  • Sekuła Justyna
  • Szczepaniak Dariusz

Staszów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach: poniedziałek 15.30-18.30, wtorek 12.00-18.00, środa 9.00-18.30, czwartek 15.30-19.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 412302310.

Szczepan Bogucki – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1534338635wos@i1534338635kcugo1534338635b.s1534338635
Zefiryna Skrzyniarz – opiekun inkubatora (Staszów)
tel.: 41 230 23 20e-mail:
Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1534338635wos@k1534338635ainap1534338635ezczs1534338635.d1534338635
Agnieszka Kmiecik – kluczowy Konsultant Klientatel.: 888 466 317e-mail: lp.se1534338635wos@k1534338635iceim1534338635k.a1534338635
Anna Bańka – opiekun inkubatora (Staszów)tel.: 41 230 23 10e-mail:
Malwina Skrzyniarz-Pióro – koordynator merytorycznytel.: 731 900 331e-mail: lp.se1534338635wos@o1534338635roip-1534338635zrain1534338635yzrks1534338635.m1534338635
Monika Struś-Bilska – specjalista ds. sprawozdawczościtel.: 412302310e-mail: lp.se1534338635wos@a1534338635kslib1534338635-surt1534338635s.m1534338635

Obszar na którym działa biuro to powiaty: jędrzejowski oraz włoszczowski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kmiecik Agnieszka
Jędrzejów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście pod adresem ul. Armii Krajowej 9/324 w godzinach: poniedziałek 7.00-15.00, wtorek 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00. Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 25.
Agnieszka Kmiecik – kluczowy konsultant klienta tel.: 41 230 00 09 e-mail: lp.se1534338635wos@k1534338635iceim1534338635k.a1534338635
Sylwia Gralec – animator tel.: 41 230 00 09 e-mail: lp.ec1534338635leik.1534338635ldrf@1534338635kesal1534338635.aiwl1534338635ys1534338635
Eliza Kwiecień – opiekun inkubatora / animator tel.: 41 230 00 09 e-mail: lp.se1534338635wos@w1534338635ojezr1534338635dej1534338635

Godziny pracy biur:

* W biurze najczęściej jesteśmy od 8:00 do 16:00.
Od godziny 16:00 jesteśmy najczęściej w terenie. Jeśli Chcesz się spotkać z Nami, lub skorzystać z Inkubatora zadzwoń pod numer: 784-501-271 i ustalimy datę i godzinę spotkania.

Close Menu
Facebook