Kontakt

BIURA ŚOWES

Adresy biur realizacji projektu i inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

Biuro Główne ŚOWES:


Busko-Zdrój

ul. Lipowa 1,
tel. 41 378 70 09

e-mail: lp.se1555914260wos@o1555914260ksub1555914260

Biuro Terenowe ŚOWES:


Staszów

ul. Parkowa 10
tel. 41 230 23 20

e-mail: lp.se1555914260wos@w1555914260ozsat1555914260s1555914260


Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324
tel. 41 230 00 09

e-mail: lp.se1555914260wos@w1555914260ojezr1555914260dej1555914260

Kontakt z animatorami i doradcami wg. Obszarów

Obszar na którym działa biuro to powiaty: pińczowski, kazimierski oraz buski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kozłowska Katarzyna
  • Szczepaniak Dariusz

Busko-Zdrój: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 378 70 09.

Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klienta tel.: 784 598 315e-mail: lp.se1555914260wos@k1555914260ainap1555914260ezczs1555914260.d1555914260
Katarzyna Kozłowska – kluczowy konsultant klientatel.: 784 501 271e-mail: lp.se1555914260wos@a1555914260kswol1555914260zok.k1555914260
Katarzyna Kozłowska – Kierownik ŚOWEStel.: 41 720 23 16e-mail: lp.se1555914260wos@a1555914260kswol1555914260zok.k1555914260
Ks. Stanisław Słowik – koordynator projektuTel. 41 344 52 82e-mail: lp.sa1555914260tirac1555914260@ecle1555914260ik1555914260
Kamila Piotrowicz – opiekun inkubatoratel.: 888 176 202e-mail: lp.se1555914260wos@z1555914260ciwor1555914260toip.1555914260k1555914260
Wioleta Nieznalska – opiekun inkubatoraTel. 883 316 553e-mail: lp.se1555914260wos@o1555914260ksub1555914260
Krzysztof Polewski – opiekun inkubatoraTel. 784 580 513e-mail: lp.se1555914260wos@o1555914260ksub1555914260
Iwona Stępień – specjalista ds. rozliczeń finansowychtel.: 41 344 52 82 w. 230e-mail: lp.se1555914260wos@s1555914260atira1555914260c.ain1555914260ezcil1555914260zor1555914260
Anna Michalska – animatortel.: 41 230-00-09e-mail: lp.ec1555914260leik.1555914260ldrf@1555914260aksla1555914260hcim.1555914260anna1555914260

Obszar na którym działa biuro to powiaty: staszowski, opatowski oraz sandomierski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Bogucki Szczepan
  • Sekuła Justyna
  • Szczepaniak Dariusz

Staszów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach: poniedziałek 15.30-18.30, wtorek 12.00-18.00, środa 9.00-18.30, czwartek 15.30-19.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 412302310.

Szczepan Bogucki – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1555914260wos@i1555914260kcugo1555914260b.s1555914260
Zefiryna Skrzyniarz – (Staszów)
tel.: 41 230 23 20e-mail:
Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1555914260wos@k1555914260ainap1555914260ezczs1555914260.d1555914260
Agnieszka Kmiecik – kluczowy Konsultant Klientatel.: 888 466 317e-mail: lp.se1555914260wos@k1555914260iceim1555914260k.a1555914260
Monika Trela – opiekun inkubatora (Staszów)tel.: 796 446 486e-mail: lp.le1555914260c-ajc1555914260adnuf1555914260@aler1555914260t.m1555914260
Sylwia Gralec – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.ec1555914260leik.1555914260ldrf@1555914260celar1555914260g.aiw1555914260lys1555914260
Malwina Skrzyniarz-Pióro – koordynator merytorycznytel.: 731 900 331e-mail: lp.se1555914260wos@o1555914260roip-1555914260zrain1555914260yzrks1555914260.m1555914260
Monika Struś-Bilska – specjalista ds. sprawozdawczościtel.: 412302310e-mail: lp.se1555914260wos@a1555914260kslib1555914260-surt1555914260s.m1555914260

Obszar na którym działa biuro to powiaty: jędrzejowski oraz włoszczowski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kmiecik Agnieszka

Jędrzejów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście pod adresem ul. Armii Krajowej 9/324 w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 25.

Agnieszka Kmiecik – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1555914260wos@k1555914260iceim1555914260k.a1555914260
Aneta Panek – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.ec1555914260leik.1555914260ldrf@1555914260kenap1555914260.aten1555914260a1555914260
Monika Tomczyk – opiekun inkubatora / animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1555914260wos@w1555914260ojezr1555914260dej1555914260

Godziny pracy biur:

* W biurze najczęściej jesteśmy od 8:00 do 14:00.
Od godziny 14:00 jesteśmy najczęściej w terenie. Jeśli Chcesz się spotkać z Nami, lub skorzystać z Inkubatora zadzwoń pod numer: 784-501-271 i ustalimy datę i godzinę spotkania.

Close Menu
Facebook