Kontakt

BIURA ŚOWES

Adresy biur realizacji projektu i inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

Biuro Główne ŚOWES:


Busko-Zdrój

ul. Lipowa 1,
tel. 41 378 70 09

e-mail: lp.se1527308273wos@o1527308273ksub1527308273

Biuro Terenowe ŚOWES:


Staszów

ul. Parkowa 10
tel. 41 230 23 20

e-mail: lp.se1527308273wos@w1527308273ozsat1527308273s1527308273


Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324
tel. 41 230 00 09

e-mail: lp.se1527308273wos@w1527308273ojezr1527308273dej1527308273

Kontakt z animatorami i doradcami wg. Obszarów

Obszar na którym działa biuro to powiaty: pińczowski, kazimierski oraz buski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kozłowska Katarzyna
  • Szczepaniak Dariusz

Busko-Zdrój: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 378 70 09.

Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klienta tel.: 784 598 315e-mail: lp.se1527308273wos@k1527308273ainap1527308273ezczs1527308273.d1527308273
Katarzyna Kozłowska – kluczowy konsultant klientatel.: 784 501 271e-mail: lp.se1527308273wos@a1527308273kswol1527308273zok.k1527308273
Katarzyna Kozłowska – Kierownik ŚOWEStel.: 41 720 23 16e-mail: lp.se1527308273wos@a1527308273kswol1527308273zok.k1527308273
Ks. Stanisław Słowik – koordynator projektuTel. 41 344 52 82e-mail: lp.sa1527308273tirac1527308273@ecle1527308273ik1527308273
Kamila Piotrowicz – opiekun inkubatoratel.: 784 501 271e-mail: lp.se1527308273wos@z1527308273ciwor1527308273toip.1527308273k1527308273
Wioleta Nieznalska – opiekun inkubatoraTel. 784 580 513e-mail: lp.se1527308273wos@o1527308273ksub1527308273
Krzysztof Polewski – opiekun inkubatoraTel. 784 580 513e-mail: lp.se1527308273wos@o1527308273ksub1527308273
Iwona Stępień – specjalista ds. rozliczeń finansowychtel.: 41 344 52 82 w. 230e-mail: lp.se1527308273wos@s1527308273atira1527308273c.ain1527308273ezcil1527308273zor1527308273

Obszar na którym działa biuro to powiaty: staszowski, opatowski oraz sandomierski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Bogucki Szczepan
  • Sekuła Justyna
  • Szczepaniak Dariusz

Staszów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach: poniedziałek 15.30-18.30, wtorek 12.00-18.00, środa 9.00-18.30, czwartek 15.30-19.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 412302310.

Szczepan Bogucki – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1527308273wos@i1527308273kcugo1527308273b.s1527308273
Zefiryna Skrzyniarz – opiekun inkubatora (Staszów)
tel.: 41 230 23 20e-mail:
Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1527308273wos@k1527308273ainap1527308273ezczs1527308273.d1527308273
Agnieszka Kmiecik – kluczowy Konsultant Klientatel.: 888 466 317e-mail: lp.se1527308273wos@k1527308273iceim1527308273k.a1527308273
Anna Bańka – opiekun inkubatora (Staszów)tel.: 41 230 23 10e-mail:
Malwina Skrzyniarz-Pióro – koordynator merytorycznytel.: 731 900 331e-mail: lp.se1527308273wos@o1527308273roip-1527308273zrain1527308273yzrks1527308273.m1527308273
Monika Struś-Bilska – specjalista ds. sprawozdawczościtel.: 412302310e-mail: lp.se1527308273wos@a1527308273kslib1527308273-surt1527308273s.m1527308273

Obszar na którym działa biuro to powiaty: jędrzejowski oraz włoszczowski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kmiecik Agnieszka

Jędrzejów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście pod adresem ul. Armii Krajowej 9/324 w godzinach: poniedziałek 7.00-15.00, wtorek 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 25.

Agnieszka Kmiecik – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1527308273wos@k1527308273iceim1527308273k.a1527308273
Katarzyna Pustuła – animatortel.: 41 343 00 38 wew. 25e-mail: lp.ec1527308273leik.1527308273ldrf@1527308273aluts1527308273upk1527308273
Sylwia Gralec – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.ec1527308273leik.1527308273ldrf@1527308273kesal1527308273.aiwl1527308273ys1527308273
Aleksandra Kaleta – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1527308273wos@a1527308273telak1527308273.a1527308273
Eliza Kwiecień – opiekun inkubatora / animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1527308273wos@w1527308273ojezr1527308273dej1527308273

Godziny otwarcia biur:

Close Menu