Kontakt

BIURA ŚOWES

Adresy biur realizacji projektu i inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

Biuro Główne ŚOWES:


Busko-Zdrój

ul. Lipowa 1,
tel. 41 378 70 09

e-mail: lp.se1544807373wos@o1544807373ksub1544807373

Biuro Terenowe ŚOWES:


Staszów

ul. Parkowa 10
tel. 41 230 23 20

e-mail: lp.se1544807373wos@w1544807373ozsat1544807373s1544807373


Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9/324
tel. 41 230 00 09

e-mail: lp.se1544807373wos@w1544807373ojezr1544807373dej1544807373

Kontakt z animatorami i doradcami wg. Obszarów

Obszar na którym działa biuro to powiaty: pińczowski, kazimierski oraz buski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kozłowska Katarzyna
  • Szczepaniak Dariusz

Busko-Zdrój: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 378 70 09.

Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klienta tel.: 784 598 315e-mail: lp.se1544807373wos@k1544807373ainap1544807373ezczs1544807373.d1544807373
Katarzyna Kozłowska – kluczowy konsultant klientatel.: 784 501 271e-mail: lp.se1544807373wos@a1544807373kswol1544807373zok.k1544807373
Katarzyna Kozłowska – Kierownik ŚOWEStel.: 41 720 23 16e-mail: lp.se1544807373wos@a1544807373kswol1544807373zok.k1544807373
Ks. Stanisław Słowik – koordynator projektuTel. 41 344 52 82e-mail: lp.sa1544807373tirac1544807373@ecle1544807373ik1544807373
Kamila Piotrowicz – opiekun inkubatoratel.: 888 176 202e-mail: lp.se1544807373wos@z1544807373ciwor1544807373toip.1544807373k1544807373
Wioleta Nieznalska – opiekun inkubatoraTel. 883 316 553e-mail: lp.se1544807373wos@o1544807373ksub1544807373
Krzysztof Polewski – opiekun inkubatoraTel. 784 580 513e-mail: lp.se1544807373wos@o1544807373ksub1544807373
Iwona Stępień – specjalista ds. rozliczeń finansowychtel.: 41 344 52 82 w. 230e-mail: lp.se1544807373wos@s1544807373atira1544807373c.ain1544807373ezcil1544807373zor1544807373
Anna Michalska – animatortel.: 41 230-00-09e-mail: lp.ec1544807373leik.1544807373ldrf@1544807373aksla1544807373hcim.1544807373anna1544807373

Obszar na którym działa biuro to powiaty: staszowski, opatowski oraz sandomierski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Bogucki Szczepan
  • Sekuła Justyna
  • Szczepaniak Dariusz

Staszów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach: poniedziałek 15.30-18.30, wtorek 12.00-18.00, środa 9.00-18.30, czwartek 15.30-19.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 412302310.

Szczepan Bogucki – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1544807373wos@i1544807373kcugo1544807373b.s1544807373
Zefiryna Skrzyniarz – opiekun inkubatora (Staszów)
tel.: 41 230 23 20e-mail:
Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail: lp.se1544807373wos@k1544807373ainap1544807373ezczs1544807373.d1544807373
Agnieszka Kmiecik – kluczowy Konsultant Klientatel.: 888 466 317e-mail: lp.se1544807373wos@k1544807373iceim1544807373k.a1544807373
Anna Bańka – opiekun inkubatora (Staszów)tel.: 41 230 23 10e-mail:
Sylwia Gralec – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.ec1544807373leik.1544807373ldrf@1544807373celar1544807373g.aiw1544807373lys1544807373
Malwina Skrzyniarz-Pióro – koordynator merytorycznytel.: 731 900 331e-mail: lp.se1544807373wos@o1544807373roip-1544807373zrain1544807373yzrks1544807373.m1544807373
Monika Struś-Bilska – specjalista ds. sprawozdawczościtel.: 412302310e-mail: lp.se1544807373wos@a1544807373kslib1544807373-surt1544807373s.m1544807373

Obszar na którym działa biuro to powiaty: jędrzejowski oraz włoszczowski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kmiecik Agnieszka

Jędrzejów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście pod adresem ul. Armii Krajowej 9/324 w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 25.

Agnieszka Kmiecik – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1544807373wos@k1544807373iceim1544807373k.a1544807373
Aneta Panek – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.ec1544807373leik.1544807373ldrf@1544807373kenap1544807373.aten1544807373a1544807373
Monika Tomczyk – opiekun inkubatora / animatortel.: 41 230 00 09e-mail: lp.se1544807373wos@w1544807373ojezr1544807373dej1544807373

Godziny pracy biur:

* W biurze najczęściej jesteśmy od 8:00 do 16:00.
Od godziny 16:00 jesteśmy najczęściej w terenie. Jeśli Chcesz się spotkać z Nami, lub skorzystać z Inkubatora zadzwoń pod numer: 784-501-271 i ustalimy datę i godzinę spotkania.

Close Menu
Facebook