GALERIA

Galerie zdjęć

Audycje Radiowe

Debata, która miała miejsce w Kazimierzy Wielkiej 7 grudnia 2018 r. pt. „Gospodarstwa opiekuńcze jako odpowiedź na problemy społeczne obszarów wiejskich”

Reportaż radiowy z wizyty studyjnej Częstochowa-Katowice 26-27 września 2018 r.

Reportaż radiowy nt. ES z wizyty studyjnej w Częstochowie (23-24.05.2018 r.)

Reportaż radiowy z wizyty studyjnej w woj. łódzkim w dniach 23-24 października 2017 r. zrealizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES)”

Reportaż radiowy z wizyty studyjnej w woj. małopolskim w dniach 7-8 sierpnia 2017 r. zrealizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES)”

Debata publiczna pn. „Ekonomia społeczna – szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (02.03.2017 r.).

Debata publiczna pn. „Uwarunkowania i możliwości rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego” (25.11.2016 r.).

Close Menu
Facebook