Zaproszenie na dwudniowe warsztaty: „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki” oraz „Współpraca i partnerstwo jako odpowiedź na rzeczywiste problemy gmin/powiatu”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach: „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości…

0 Komentarzy

Ogłoszenie o terminie III naboru biznesplanów

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna III nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowisk pracy w nowo powstałych, istniejących wcześniej przedsiębiorstw społecznych lub przekształcających się podmiotów ekonomii…

0 Komentarzy
Close Menu
Facebook