NAJNOWSZE WPISY

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: lp.vo1561608200g.spi1561608200prm@s1561608200eska.1561608200tkatn1561608200ok1561608200

Zamknij Menu
Facebook