NAJNOWSZE WPISY

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: lp.vo1563172366g.spi1563172366prm@s1563172366eska.1563172366tkatn1563172366ok1563172366

Zamknij Menu
Facebook