NAJNOWSZE WPISY

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: lp.vo1561566017g.spi1561566017prm@s1561566017eska.1561566017tkatn1561566017ok1561566017

Zamknij Menu
Facebook